เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 19 ม.ค.59

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 19 ม.ค. 2016 15:52:50
433 ครั้ง

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
​วันที่ 19 ม.ค.59 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 19 ม.ค. 2016 15:52:50
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2018 14:58:12
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ