โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 13 พ.ค. 2016 11:27:12
519 ครั้ง

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2559 "โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8"
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมปาร์ค วิว รีสอร์ท ปัตตานี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเมืองปัตตานี จำนวน 60 คน

โพสต์เมื่อ: 13 พ.ค. 2016 11:27:12
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2018 09:18:16
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ