โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่ “รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9”

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 27 พ.ค. 2016 14:18:42
630 ครั้ง

โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่ “รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9” วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 27 พ.ค. 2016 14:18:42
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2018 14:57:16
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ