โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 03 ส.ค. 2017 09:26:33
504 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โพสต์เมื่อ: 03 ส.ค. 2017 09:26:33
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2018 13:13:00
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ