นิทรรศการ "เกลือหวานบานา"

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 23 ส.ค. 2017 10:26:17
645 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ "เกลือหวานบานา" และแสดงสินค้า ในงานวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดีเมืองตานี ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณบนถนน และสนามหลังอบต.บานา(นาเกลือ) ปัตตานี

ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการฯดังกล่าวถือเป็นการนำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการในโครงการภายใต้โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 
ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและน่าสนใจ ภายใต้ชื่อ เกลือหวานบานา โดยมีผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา เป็นหัวหน้าโครงการฯ และสำหรับปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง คณะฯ กำลังดำเนินโครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานให้เป็นที่รู้จักและเข้าสู่ตลาดระดับสากลได้ต่อไป

โพสต์เมื่อ: 23 ส.ค. 2017 10:26:17
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2017 10:26:17
aปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง