ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 16 พ.ย. 2017 11:27:41
663 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ นำทีมโดยทีมผู้บริหารคณะวิทยาการสื่อสาร

การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะวิทยาการสื่อสารและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคณะวิทยาการสื่อสาร มุ่งเน้นการบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการบริการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ผูู้ประกอบการทุกกลุ่มตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางและใหญ่

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาดูงานของสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นับเป็นความร่วมมือที่ทางคณะฯ และหน่วยงานภาครัฐ มีแนวคิดส่งเสริมการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนการเป็นเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป

โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2017 11:27:41
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พ.ย. 2017 11:27:41
aปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง