โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 19 มี.ค. 2018 09:50:34
570 ครั้ง

วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561)

โพสต์เมื่อ: 19 มี.ค. 2018 09:50:34
ปรับปรุงเมื่อ: 09 เม.ย. 2018 09:18:15
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ