ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 10 พ.ค. 2018 16:44:37
481 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ"
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
นำทีมวิทยากรโดยอาจารย์ชนกิตติ์ ธนะสุข และอาจารย์เภวภร สังขมาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 25 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจการจัดการข้อมูล
กระบวนการออกแบบสารสนเทศกราฟิก มีทักษะการออกแบบสื่อด้วย Infographic
ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ

โพสต์เมื่อ: 10 พ.ค. 2018 16:44:37
ปรับปรุงเมื่อ: 10 พ.ค. 2018 16:47:51
aปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง