คณะวิทยาการสื่อสารได้ร่วมจัดทำ MOU ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 พ.ค. 2018 13:54:14
386 ครั้ง

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารนำโดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ On Ground ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนางานสื่อโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 13:54:14
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พ.ค. 2018 14:01:35
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ