อบรมการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ(Mobile app)

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 ส.ค. 2018 19:33:46
278 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application) 
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยากรสื่อสาร

โพสต์เมื่อ: 15 ส.ค. 2018 19:33:46
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ส.ค. 2018 08:19:11
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ