พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 11 ก.ย. 2017 09:13:39
1,160 ครั้ง

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดพืธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดการซ้อมย่อยและรายละเอียดอื่นๆ คณะจะได้ประชุมสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป ขอให้บัณฑิต
ติดตามข้อมูลเป็นระยะๆ 
******************************************************************************

1.รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ณ. ห้องประชุม 900 คณะวิทยาการสื่อสาร
(แต่งกายชุดสุภาพและให้นำชุดครุยมาด้วย ให้ใช้รองเท้าที่จะใช้จริงในการรับปริญญา)

เวลา 16.00 - 17.00 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณหน้าคณะฯ

วันพฤหัสบดีร์ที่ 28 กันยายน 2560  ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่
(แต่งกายชุดนักศึกษา)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่
(แต่งกายชุดครุย)

**************************************************************************
กำหนดการโดยละเอียดของบัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 

****************************************************************************

กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตรและแผนผังการเข้าแถวของบัณฑิต (ในส่วนของมหาวิทยาลัย)

****************************************************************************

 

2.การกรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล 
*ขอให้บัณฑิตทุกคนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และพิมพ์(Print)ข้อมูลการกรอก
เพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวรับเข็มวิทยฐานะขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 

3.แนวปฏิบัติที่บัณฑิตควรทราบ

-Video : คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 

-ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อม วันที่และเวลา การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 

-ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อม วันที่และเวลา การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต เพิ่มเติม)

   *เรื่องการละหมาดและการเข้าห้องน้ำ

-รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 

-ลำดับคณะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร-

-กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

-ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการถ่ายภาพหมู๋ 

-ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน 

-ใบสั่งจองอัด-ขยายภาพภาพถ่าย(เพิ่มเติม) 

-แบบสอบถามเพื่อประเมินการภาพถ่ายให้บัณฑิต 

- ขั้นตอนการเปลี่ยนรายนามบัณฑิต เป็น ว่าที่ร้อยตรีสำหรับ นักศึกษา นศท. (ยังไม่มีข้อมูล)

-แนวปฏิบัติ การไม่เข้ารับ และการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ยังไม่มีข้อมูล)

-แผนที่การรับส่งบัณฑิต (ยังไม่มีข้อมูล)

 


    หมายเหตุ  1. รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมคณะฯ จะแจ้งให้รับทราบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม 
                       ขอให้บัณฑิตติดตามข้อมูลเป็นระยะ
                   2.บัณฑิตสามารถติดตามข้อมูลพิธีพระราทานปริญาบัตรได้จาก http://regist.pn.psu.ac.th/main/   
                        หรือ  http://reg.psu.ac.th/reg/new_graduate.aspx#

                   3. หากบัณฑิตมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูล ติดต่อที่คุณทีวศักดิ์ หมานเม๊าะ (พี่เค) โทรศัพท์ 081-7676889
                      หรือคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง (พี่กิตติ์) โทรศัพท์ 084-2137711

 

โพสต์เมื่อ: 11 ก.ย. 2017 09:13:39
ปรับปรุงเมื่อ: 01 พ.ย. 2017 09:07:40
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ