คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 60 เพื่อเข้าศึกษาวิชาโท

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 31 ม.ค. 2018 16:48:43
267 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสื่อสารเปิดรับนักศึกษาวิชาโท สำหรับนักศึกษารหัส 60
ระหว่างวันที่5-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเปิดรับใน 2 สาขาวิชาดังนี้
1. วิชาโทนิเทศศาสตร์  รับจำนวน 30 คน
2. วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ  รับจำนวน 20 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
*********************************************************
ประกาศรับสมัครและใบสมัคร
*********************************************************

โพสต์เมื่อ: 31 ม.ค. 2018 16:48:43
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ก.พ. 2018 20:42:33
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ