รับสมัครนักศึกษารหัส 59 และ 60 เข้าสอบ PSU English Test

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 06 ก.พ. 2018 09:52:22
595 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษารหัส 59 และ 60 เข้าสอบ PSU English Test เพื่อเข้ารับการสอบPSU English Test ช่วงที่ 2
จัดการสอบ 2 รอบ
*********************************************
รอบที่ 1 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.
รอบที่ 2 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.
รับสมัครเพียงรอบละ 100คนเท่านั้น
(สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาได้)

รายละเอียดการรับสมัครและการสอบ

***********************************************************************
เกณฑ์มาตฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

 

ประเภทการทดสอบ

ระดับคะแนนที่ผ่าน

PSU- Test

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

TOEIC

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน  390

Tell Me More : Placement / Progress Test

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน     5

Tell Me More : Achievemnt Test

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน  380

TOEFL

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน  450

IELTS

ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน     5

โพสต์เมื่อ: 06 ก.พ. 2018 09:52:22
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ก.พ. 2018 16:38:35
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ