alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Experience SWUPL Summer Program 2018

ประกาศรายชื่อนักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Experience SWUPL Summer Program 2018 Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2561

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) และ iangxi Normal University (JXNU)

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง และ iangxi Normal University (JXNU) เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน