-: มีการอัพเดตระบบ :- ปิดการแจ้งเตือน 30 วัน

เวอร์ชั่น 2.0

  • เริ่มใช้งานโปรแกรมในระบบใหม่
    • ปรับปรุงความถูกต้อง
    • ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล
แสดงการปรับปรุงทั้งหมด
Search (ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหาอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา หรือเลือกจากรายการที่กำหนด)
Total 5 items.

ฐานข้อมูลรายงานนักศึกษา

 
IDรหัสชื่อเรื่องประเภทสาขาวิชาสถานที่เก็บ 
 
796ICI10/2553มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงรายรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / รายงานผลการฝึกงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารA411 ห้องโครงงาน ICT
795ICP19/2554โปรแกรมจำลองการทำงานของ Binary Tree แบบกราฟฟิกรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารA411 ห้องโครงงาน ICT
794ICP18/2554โปรแกรมจำลองการทำงานระหว่างสแตกและคิวรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารA411 ห้องโครงงาน ICT
793ICP17/2554โปรแกรมช่วยการเรียนรู้วิชาระบบปฏิบัติการ : การจัดการโปรเซสรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารA411 ห้องโครงงาน ICT
792ICP16/2554โปรแกรมจำลองการทำงานของฮับ-สวิตซ์ (HUB-SWITCH)รายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารA411 ห้องโครงงาน ICT