ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย/แหล่งทุน

ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย/แหล่งทุน 

ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย
# ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติการวิจัย

ทุนวิจัย 
  ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
# ทุนภายใน  ม.อ. เงินงบประมาณแผ่นดิน
# ทุนภายใน ม.อ. เงินงบประมาณเงินรายได้
# กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
   
  ทุนวิจัยภายนอก
# ภายในประเทศ
# ต่างประเทศ

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,261 ครั้ง